Contact Us

Pertubuhan Akitek Malaysia Sarawak Chapter
Malaysian Institute of Architects Sarawak Chapter
馬 來 西 亞 建 築 師 協 會 砂 拉 越 分 會

Address:
Level 3, Sublot 11, Block A1,
Saradise, Jalan Stutong
93350 Kuching, Sarawak,
Malaysia.

Tel: +6082 457 182
Fax: +6082 451 180
E-mail: info@pamsc.org.my