PELAKSANAAN DAN PENGUATKUASAAN UNDANG-UNDANG KECIL BANGUNAN SERAGAM 1984 (1)